10 Decembra 2009 god. – Dana 2. Decembra 2009 godine, francuski ministar za imigraciju, Eric Besson, i ministar unutarnjih poslova Kosova Zenun Pajaziti, najavili su potpisivanje bilateralnog sporazuma o readmisiji između dve zemalje. Potpisivanjem ovog sporazuma , Francuska proširuje listu zemalja gde se tom prilikom koriste  Kosovske vlasti kao pomoć u odvraćanju osoba sa Kosova koji traže azil.

Ova perspektiva je posebno zabrinjavajuća. Prema mišljenju mnogih posmatrača, Kosovo doista tek treba dokazati svoju sposobnost poštivanju demokratskih načela i ljudskih prava. U svom  poslednjem izvještaju, Evropska komisija, na primjer, navodi da životnih uslovi najosjetljivijih zajednica na Kosovu nije se poboljšala, i da Romi i slicne grupe su i dalje visoko marginalizirani.

Američki State Department je naglasio postojanost etničke napetosti, kao i službenu i društvenu diskriminaciju koja pogađa posebno Kosovske Srbe, Rome, Aškalije i Egipćane  [1].

Tokom svoje posete u Martu 2009 godine, Komesar Europskog Saveta za ljudska prava, Thomas Hammarberg, istaknuo je, da se Kosovo “još uvijek pokusava pomiriti sa posledicama oružanog sukoba”, i da etničke manjine, posebno Romi, podlezu ozbiljnoj diskriminaciji u svim sferama društva. 2. Decembra, Komesar je upozorio  Evropske države: “Nije jednostavno pravo vreme za povratak u celini, a kamoli za prisilno vraćanje” [2].
Ekspertska grupe Saveta Evrope za Rome i nomade MG-S-ROM je upozorio da sa prisilnim repatrijacijama Roma “nova vraćaja u ovaj region može ugroziti sadašnje napore vlasti za integraciju romske populacije kako domaćih tako i Kosovsko Romske azilanate i izbjeglica koji su već prisutni na njihovom teritorijama “, i time izazvati sekundarno raseljavanje.

UNHCR-ova nove “smernice za procjenu potreba međunarodne zaštite pojedinaca sa Kosova” od 9.Novembra 2009 [3] su vrlo eksplicitne. UNHCR primećuje da situacija nacionalnih manjina nije poboljšana u prethodnog periodu, I da određene grupe, uključujući i Srbe i kosovske Albanci u manjini situaciji kao i Romi treba im dati međunarodnu zaštitu ili, barem, supstitarnu-privremenu zaštitu.

Ova situacija je  dobro poznata Francuskim vlastima: Na svojoj web stranici, Ministarstvo spoljasnih i Evropskih poslova belezi: “Kao što smo primetili da se situacija smirila, nekoliko međuetničkih incidenata je prijavljeno, posljednjih nedelja, oko Mitrovice, gdje je napetost između kosovskih Srba i Albanaca i dalje najjača. Pored toga, srpske nedeljne demonstracija protiv nezavisnosti drže određeni impuls u igralištu radikalnih struja. Tako bi veoma brzo moglo pogoršati situaciju. “[4].

To je razlog zašto smo snažno osudjujemo zaključivanje sporazuma o readmisiji između Francuske i Kosova. Ako je pravo na povratak je grantovano međunarodnim pravom, prisilni povratak osoba u zemlji / području gde postoji rizik da ce biti izlozeni  ponižavajućem tretmanu ili aktu nasilja je potencijalno kršenje ljudskih prava. Romi su posebno pogođeni ovim prijetnjama. Pozivamo francusku vladu kako bi se osiguralo da su  Romi zaštićeni kao deo tradicije azila, koji je zasnovan na Ženevskoj konvenciji i na navodnu “logiku supermarketa”, u vrlo nezgodnom tekstu-govoru francusogi ministra za imigraciju.

Stoga poziv na parlamentarce da se protive ratifikaciji ovog bilateralnog sporazuma sve dok međunarodne organizacije prisutne na Kosovu ne svedoči radikalno poboljšanje političke, ekonomske i socijalne situacije.

Potpisinici:

ABCR (association Biterroise contre le racisme)

Appona 68

AREAS – Gens du voyage et Roms migrants

ASAV

Chachipe

Association Ethno-Savannah

Association pour la mémoire de l’internement et de la déportation tsigane (AMIDT)

Association PROCOM

Association Samudaripen

Association TERNIKANO BERNO – Cercle de Jeunes

ATMF

Cimade

Fnasat

Gisti

Hors la Rue

Mrap

Rencontres Tsiganes à Marseille

RESF

Section syndicale CGT Insee – Auvergne

Union des associations latino-américaines en France

Courrier des Balkans

[1] “2008 Human Rights Report: Kosovo, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, February 25, 2009

[2] “Kosovo: ‘This is not the time to make returns,” said Commissioner for Human Rights, Strasbourg, December 2, 2009

[3] “Eligibility UNHCR’s guidelines for assessing the international protection needs of individuals from Kosovo, UNHCR, 9 November 2009 HCR/EG/09/01

[4] “Security” tab of the “country record” Kosovo Site http://www.diplomatie.gouv.fr

Advertisements