27. novembar 2009 – U kontekstu usvajanja rezolucije o dokumentu Evropske Komisije o strategiji proširivanja 2009. godine, kojom su obuhvaćene zemlje zapadnog Balkana, Evropski Parlament je juče odbio zahtev podnešen od strane Zelenih/Evropske slobodne alijanse koji je pozivao zemlje članice Evropske Unije da se uzdrže od prinudne repatrijacije Roma na Kosovo sve dok se situacija na Kosovu ne popravi.

Umesto toga, Parlament je samo uvažio zaključke sporazuma o bilateralnoj readmisiji između zemalja zapadnog Balkana i zemalja članica Evropske Unije, i pozvao zemlje poptisnice sporazuma «da pojačaju napore da stvore odgovarajuće socijalne uslove, infrastrukturu i pristup javnim servisima kako bi obezbedili osnovna prava Romima i da omoguće njihovu reintegraciju nakon povratka». U nastavku, Parlament «poziva zemlje zapadnog Balkana i države članice da pažljivo prate reintegraciju Roma povratnika i da godišnje podnose izveštaj o postignutim rezultatima Komisiji, kako bi omogućili procenu propisa o reintegraciji i razmenu najuspešnijih praksi».

U izjavi medijima, zastupnice za spoljašnju politiku Zelenih/Evropske slobodne alijanse, Ulrike Lunaček i Franciska Brantner, rekle su: «Uzimajući u obzir bednu situaciju u kojoj se nalazi više od 12000 Roma, koji su upravo deportovani iz članica Evropske Unije na Kosovo, neodgovorno je da Parlament odbija naš prigovor na ovo pitanje». Ove dve članice Evropskog Parlamenta su pozvale članice Evropske Unije da se suzdrže od deportacije izbeglica na Kosovo sve dok ne budu stvoreni uslovi za bezbedan povratak.

Nekoliko članica Evropske Unije, uključujući Austriju i Kosovo, trenutno su u pregovorima oko sporazuma o bilateralnoj readmisiji sa vlastima Kosova. Nemačka je već deportovala više desetina Roma na Kosovo na osnovu načelnog sporazuma koji je donet ranije ove godine.

Nakon potpisivanja sporazuma o bilateralnoj readmisiji sa Kosovom, u oktobru, Državni sekretar Belgije za Imigraciju i Azil, Melchior Wathelet, objavio je pokretanje kampanje informisanja javnosti čiji je cilj «ohrabrivanje» kosovskih Roma izbeglica u Belgiji da «uzmu učešće u lokalnim propisima njihove zemlje».

Chachipe a.s.b.l.