19. August 2009 – U izvjestaju o nizu nedavnih napada na Rome u Gnjilanu, u Istočnom Kosovu, koji su vjerovatno etnički motivisani, organizacija za ljudska prava Chachipe je dovela u pitanje kvalitet i objektivnost monitoringa etnički motiviranih zločina protiv Roma na Kosovu. Tokom posljednje julske nedelje, nekoliko Roma su bili zlostavljani i malretirani od strane albanskih suseda u romskoj Mahali u Gnjilanu, a međunarodne organizacije na Kosovu nisu pravilno pratile i obavestile o ovim incidentama.

Praćenjem izvještaja o nasilnom incidentu u kojom je jedan Rom bilo navodno povređen, Chachipe je započela istragu među međunarodnim organizacijama s ciljem da se identifikuju pozadina i opseg incidenta. Iako je incident prijavljen već pre nekoliko dana, niko od kontaktiranih organizacija, t.j. UNMIK, EULEX, OEBS i UNHCR, nije potvrdio da već imaju informacije o ovome. Ali, čak i nakon što su dobili informacije od njihovih terenskih kancelarija, organizacije ili nisu bili sposobne ili nisu htjele informisati Chachipe

”Informacije koje smo dobili su uglavnom bile parcijalne. One su u rasponu od popisa nekoliko policijskih izvještaja, u kojima se spominju prividno manji incidenti, kao što su ”guranja” i krađa do izjava prema kojima se sigurnosna situacija za Rome nedavno pogoršala na Kosovu, kao i prigovor da policija ne izveštava po propisu o napadima na Rome,” iznosi Chachipe.

Slika se drastično promenila nakon TV emisije koju je, prošlog četvrtka, emitirala Yekhipe, romski program na kosovskoj javnoj televiziji. Yekhipe novinari su posetili romsku Mahalu i intervjuirali neke od žrtava i svjedoke. Iz njihovih izvještaja proizilazi da je došlo do niza ozbiljnih incidenata koji su se odigrali u Gnjilanu, tokom kojih je nekoliko Roma zlostavljano i maltretirano bez ikakvog drugog motiva osim mržnje. 

Razgovorajući sa novinarima, Romi su tvrdili da se situacija u Gnjilanu nedavno pogoršala, a to su povezali sa dolaskom albanskih povratnika u romsku sredinu. Jedan od svjedoka je navodeo da su napadi bile organizirani i koordinirani. Svi Romi su tvrdili da su članovi romske zajednice redovno zlostavljani ili verbalno maltretirani, te da su u velikom strahu za svoju sigurnost. 

Također je obelodanjeno iz njihovih izjava, da je njihovo povjerenje u policiju ograničeno. Od šest slučajeva koji su se dogodili u julu 2009, samo tri su prijavljeni policiji. Yekhipe novinar je takodje intervjuisao policajca višeg ranga koji radi u KPS, koji je kvalificirao dva od prijavljenih slučajeva jednostavno kao sukoba komšija i tvrdio da su ti slučajevi povezani s “nerazjasnjenim računima” na crnoj berzi, te time diskvalificirao žrtvu. 

Chachipe smatra da je u svetlu datih informacija, teško razumjeti pasivnost i nebrigu koja proizilazi iz reakcije međunarodnih organizacija na postavljena pitanja. Organizacija podseća da je jedan od zadataka međunarodne zajednice na Kosovu zaštita i promocija ljudskih prava, i da organizacije imaju izričit mandat za monitoring situacije. To se pogotovo pokazalo kao zabrinjavajuće imajući u vidu činjenicu da EU Policija poseduje premalo informacija o situaciji u romskoj Mahali u Gnjilanu.

Chachipe je posebno skrenula pažnju na posljedice ne-izveštavanja etnički motiviranog nasilja prema Romima za Rome na Kosovu i za izbjeglice u inostranstvu. “Kao što se može zaključiti na osnovu nedavnih incidenata u Gnjilanu, a vesti o tim incidentima se poklapaju sa vec poznatim informacijama, Romi na Kosovu nemaju kome da se obrate, kada su izloženi pretnjama. Oni koji su napustili Kosovo, nisu u mogućnosti da dokažu rizike kojima bi bili izloženi u slučaju njihovog povratka”

Chachipe je kritikovala odluke evropskih zemalja, izmedu ostalog Nemačku, Švajcarsku, Švedsku i Austriju, da silom vrate Rome na temelju nepotpune i pristrane procene sigurnosne situacije. “Izgleda da se nedavni izvještaj UNMIK, upucen Veću Sigurnosti UN-a, u suštini temelji na izvještajima policije, dok UNMIK sam priznaje da etničke manjine nemaju povjerenja u izvještaje upućene policiji,” navodi Chachipe.

Chachipe je pozvala međunarodne organizacije da odmah pokušaju da smanje tenzije u romskoj Mahali u Gnjilanu i da reše probleme koji su očigledno u vezi sa procesom povratka. Dodatno je zatražena sveobuhvatna istraga o pozadini nedavnog napada na Rome kao i objektivno i nepristrano praćenje i izvještavanje o sigurnosnom stanju na Kosovu.

Chachipe je na kraju pozvala vlade zemalja u kojoj borave romski azilanti sa Kosova, da se uzdrže od prisilnog vraćanja Roma na Kosovo dok god je sigurnosna situacija nestabilna, i da se dodeli stalni boravak izbjeglicama koji su već duže vreme u njihovoj zemlji. 

Chachipe a.s.b.l.

Advertisements