16. Juli 2009 – U interviju sa Franfurter Rundschau, koji je objavljen danas, Komesara za ljudska prava Saveta Evrope, Thomas Hammarberg, kaže da je nedavna deportacije Roma iz Njemačke na Kosovu velika greška. Komesar ko nije hteo da komentarise na indivudalnih slučajeve je ponovio izjavu  koju je on dao u svom nedavno objavljenom izvještaju u njegovoj cinjenicnoj misiji utvrđivanje stanja na Kosovo da uslovi još nisu zreli za održivi povratak.

“Naše zemlje imaju tendenciju da zaborave da izbjeglice cu se uskoro vracati ako nema integracije u svojoj zemlji,” rekao je komesar. On je dodao da vlade gostajucih zemalja uzimaju cisto tehnicki pristup kada potpisuju sporazum ra readmisiju s kosovskom vlasti, gde uzimaju nezavisnost Kosova kao osnovu za sklapanje sporazuma za readmisiju.

Komesar je ponovio svoj poziv do vlada gostajucih država da vracaju izbjeglice nasilno na Kosovo a posebno ne oni koji pripadnu na etnicnim manjinama. “Kosovo još nema kapacitet da prihvati mnoge povratnike”, zaklucio je komesar.

Chachipe a.s.b.l.

Advertisements