28. Maja 2009 – Na osnovu informacija od strane njegovog advokata (pogledajte pres riliz), policajci su u ponedjeljak, 26 Maja 2009, uhapsili 26-sto godsinjeg starog Elvisa A., oko ponoci u njegovoj kuci u Fuldatalu, gde je ziveo sa svojim zivotnim pratiocem i njihovim dvoje male decama, jedno staro godinu i po a drugo samo tri nedelje, radi deportacije nazad na Kosovo, gdje nema vise rodjace. Prema istom izvoru, A. Elvis je stigao u Njemačku u Septembru 1999, zajedno sa svojim roditeljima i bracevima i sestrama, kao presljedica rata na Kosovu.

Umjesto da je dobio azil, Elvis A. je samo odobravano status „toleracije“ (“Duldung”), koji samo nudi ograničenu zaštitu protiv deportacije. Štaviše, na temelju ovog statusa Elvis A. nije dozvoljeno da prima profesionalnu obuku ili redovno posao. 82 dnevni prekasni dolazak u Nemackoj je dovelo do propusta roka da bi njegov slučaj bio razmotren od strane takozvane “Härtefallkommission”, koji se bavi izuzetno teškim slučajevima među tražiteljima azila.

Prije mesec dana, Elvis A. je dobio pismo sa molbom da napusti Njemačku na “dobrovoljnoj bazi”. Odnosno njegove familjarne situacije i socijalnu integraciju, njegov advokat je zatražio dozvolju za boravak a na tome nije dobio odgovor, sve do njegove deportacije na Kosovo. Prema njegov advokat, nije bilo vise vremena da se uvedu pravni lekovi.

Njemačka federalna vlada je nedavno zakljucila ugovor o readmisiji sa kosovskim vlastima koje omogucuje prisilnu repatrijaciju ljudi poreklom sa Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Ovaj sporazum stoji u kontrastu i de facto krši poziciju UNHCR-a u pogledu potrebe za produzenu međunarodnu zaštitu osobama sa Kosova, prema kojoj Romi i Srbi na Kosovu i dalje i nastavljaju da se susrecu sa  progonom i da im treba grantovati azil ili produzenu zastitu.

Deportacija Elvis A. poklapa sa objavljivanjem Minority Rights Group International izvještaja o kome se naglašava nastavak diskriminacije etničkih manjina koja dovodi do njihovoh odlaska sa Kosova. Isti dan, Komisija Evropskog Veca  za borbu  protiv rasizma i netolerancije, ECRI, izdala je svoj četvrti izvještaj o Nemackoj državi u kome je izrazila kritiku u pogledu Njemacke restriktivne politike prema azilantima.

U ovom izvestaju, ECRI je posvetio ceo odjeljak na situaciju ljudi koji su bili priznati u Nemačkoj, na temelju tkz.  statusa “toleracije”.Dok se pordavi Nemacki napori u pruzanju privremenog rezidulanog statusa osobama koji su boravili mnogo godina u Njemačkoj, koji se naziva”Bleiberechtsregelung”, pod uslovom da budu ispunjenjeni određeni uslovi, ECRI hrabri Nemacke vlasti “da rade pravcu humanih resenja kojim se postuju ljudska prava za sve osobe, ukljucujuci i one koji nece imati koristi od sadasnjih odredbi, koji su živeli u Njemačkoj, na bazi toleratnog statusa jedno dugo vreme i razvili bliske veze sa Nemačkom. ” Elvis A. bi svakako imati pripadao pod ovoj kategoriji.

Chachipe a.s.b.l.

Gledajte isto: »Ich lag zitternd vor Angst in meinem Bett«, Hessische Polizei deportierte einen Rom in einer Nacht- und Nebelaktion, u: Junge Welt, 28. Maja 2009 (na njemackom)

Advertisements