27. Maja 2009 – Povodu izlazka, u Francuskoj, filma “Sva nevidljiva deca”, romske organizacije iz cele Evrope su poslali protestnu notu do sponzora, UNICEF, Svetski Program za Hranu (WFP), i Italijanska organizacija za ravoj i saradnju, kako bi se izrazili svoju veliku nezadovoljstvu u vezi filma “Plavi ciganin” jugoslovenskog rezisera Emira Kusturice, kao jedno od sedam kratkih filmova za označavanje kršenja dječjih prava na sirom sveta.

“Plavi ciganin” je priča o mladom romskom decaku, koji je nazvan Uroš, ko je odmah gurnut u kradju od strane svog lijenjog i pijenog oca nakon svog pustenje iz decjeg pritvora. Nije iznenadujuce da na kraju sam odlucuje da se vrati u pritvor, gdje mu kaze celjad da ima vise slobode nego van.

Organizacije ne poriču u potpunosti postojanje takvog fenomena, ali ipak izrazavaju svoje neslaganje s cinjenicom da zapoceo da dominira javnu prezentaciju i diskurs o Romima. Prema organizacijame to je isto posledica kampanje međunarodnih i nevladinih organizacija, koje su preterano usredredjene na pojavu prosenja dece i njihovoj trgovini unutar romske zajednice.

Organizacija priznaju da moze takav pristup zaista biti vrlo snažan za privlace javnog pažnje i fondova, ali da ima negativni postrani-efekt u smislu da odvrati pažnju od korena uzroka, sto su ujasno siromastvo i marginalizacija romskih porodica do jedne od svojih mogućih posljedica. Isto kažu da bi pozdravili film ako bi prolio svetlo na životnih uslove romskih porodica koje su zaista ponekad sami kršenje decjih i ljudskih prava.

Chachipe, kao inicijator protesne note, naglasava negativan uticaj na romskim djetetama i cijeloj zajednici. “Ako je bila namjera ovog filma promociju decjih prava, moramo zaključiti da je za romskih djeteta promasio svoj cilj”, navodi organizacija. “Jer ako su roditelji oni koji su uglavnom odgovorni za jad i siromaštvo djeteta, zašto bi onda bilo potrebno da se im pomaze? Buduci da film ne da nikakvo objasnjenje ponasenje roditelja osim njihovu pohlepnosti i egoizam onda izgleda kao da je urodena, endemska tako da su Romi osuđeni da budu izgnanici, i Kusturica stvarno promovise ovu ideju.”

Organizacije nisu trazili da se povuzi film iz cijele produkcije, koja ce se predstaviti u kontekstu proslave sezdeset godina Deklaracije o pravima deteta, ali su pitale da to bude popraceno javnim raspravama zajedno s romskim organizacijama. Isto su preporucile da budu dalje kampanje o pitanjima koja tiču romsku zajednicu pripremljene zajedno s organizacijama romskog civilnog sketora kako bi se izbjegavalo ovjekovecavanje stereotipa prema Roma.

Gledajte isto: Blue Gypsy: Reactions on a film.

Advertisements