27 April 2009 – Chachipe je snažno osudjujela zakljucivanje između Njemacke i Kosova bilateralnog sporazuma o readmisija. Prema informaciskoj noti od strane Ministarstva unutarnjih poslova Donja Saksija lokalnom imigracionim vlastima je kosovska vlada nedavno dogovorila da ce prezumati svaki zahtev za readmisiju osoba kosovog porijekla bez obzira etnicke pripadnosti.

“Ovaj sporazum otvara put za prisilnu repatrijaciju Roma”, saopstavala je Chachipe, podsecajuci da je UNMIK, koji je bio zaduzena za procedure readmisije pre nego sto je ta procedura preuzeta od strane vlasti na Kosovu, u Novembru prosle godine, redovno koristio svoju (UNMIK) poziciju da spreci prisilnih repatrijacije Roma. “Kosovska vlada nema takav moć”, Chachipe je objasnila. “Stoviše, hoće sada da pokazu da je Kosovo ‘zasluzilo’ nezvisnosti s time da ponovo prihvati na Kosovo Rome i Srbe.”

Od 2005 je nemačka vlada pokusavala potkopati poziciju UNHCR-a o produzenoj potrebi medjunarodne zastite pojedinaca sa Kosova. Prvi sporazumom sa UNMIK-a je dozvoljeno prisiljena repatrijacija kaznenih prestupnika-kriminalaca. A čini se kao da sadašnjim ugovorom, za koji se pregovara jos od Novembra 2008 godine, porusi sve prepreke.

“Ako se potvrduje onda je taj sporazum cisto krsenje pozicije UNHCR-a o produzenoj potrebi medjunarodne zastite pojedinaca sa Kosova prema kojoj su Kosovski Romi i Srbi jos uvek u opasnosti da budu progonjeni na nacionalnoj osnovi tako da se ih ne moze prisilno deportovati na Kosovo”, sapostavala je Chachipe. Organizacija je dodala, da je prisiljena repatrijacija Roma na Kosovu u suprotnosti s principom non-refoulement prema kojem se osoba ne moze deportirati natrag na mesto, gdje se ta osoba boji progona na osnovi porekla ili etnicke pripadnosti.

“Medjunarodni izvestaji neprekidno pokazuju da Romi i dalje trpe siroku rasprostranjenu diskriminaciju na Kosovu. Diskriminacija je takva da je opstanak romske zajednice u opasnosti”, Chachipe je rekla. Organizacija je ponavljavala svoju kritiku prema Kosovoskom pravnom okviru za nepruzanje pojacanih primenljivih garancija za Rome: “Kosovski ustav i zakoni koji su usvojeni njegovim donosenjem ostavljaju siroki prostor za interpretaciju kada se radi o pravima nacionalnih manjina. To znaci u praksi, da su prava Roma, uključujuci i pravo na odrzavanje i razvijanje kulture i identiteta, uglavnom zanemarena.”

Organizacija je takodjer ukazujela da lokalni vlasti cesto nisu spremni da reintegrisu povratnike, sto je dokumentirano u najnovijem izvestaju UNMIK-a.

“Ugovor koji je zakljucen izmedju nemacke savezne vlade i kosovski vlasti tice se ljudi, koji žive u Njemackoj vise od dekade. To se tice djece koja su rodjena u Njemackoj i govore njemacki kao maternji jezik, tako tesko govoriti o povratku: Poprilicno suprotno, ti ljudi ce biti poslani u zemlju koji oni ne znaju i gdje su oni nepozeljni,” saopstavala je Chachipe.

Organizacija je takodjer sapostava da je za Rome posebno tesko prihvatiti da zemlja, koji je odgovorna za deportaciju i nahnadna ubistva nekoliko stotina hiljada Roma tokom drugog svjetskog rata, ne pokazuje kajanje deportacijom Roma.

Izvor: Chachipe

Advertisements