Beograd, 3. april 2009 – Romske organizacije zaprepašćene su današnjom akcijom rušenja kuća Roma u Novom Beogradu  i iznenađene izjavama gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, jer današnji događaj nikako nije u skladu sa ciljevima Dekade Roma kojom Srbija ove godine predsedava. 

Rušenjem njihovih kuća, uništavanjem njihove imovine krše se njihova osnovna ljudska prava i pokazuje  da vlasti u Srbiji nemaju sistemsko rešenje za probleme koji su se gomilali decenijskom diskriminacijom prema ovoj etničkoj zajednici. Silom, bagerima i policijom, problem se neće rešiti samo će se tenzija podići i naša zemlja će ponovo biti osramoćena pred međunarodnom zajednicom.

Podsećamo da većina građana čije su kuće srušene nemaju lična dokumenta te se nemogu obratiti za pomoć Centrima za socijalni rad. Zbog toga država mora da prilagodi sistem socijalne zaštite tim građanima i hitno im pronađe smeštaj.

Romski centar za demokratiju

Omladinski forum za edukaciju Roma

Forum interno raseljenih Roma

Advertisements