9 Februar 2009 – Povodom drugog međunarodnog okruglog stola o integraciji Roma, Aškalije i Egipćana na Kosovu, u organizaciji Projekta za Etničke Odnose (PER), u suradnji s OEBS/ODHIR CPRSI, Romano Them poziva vlade zemlje domaćina da se suzdrže od prisilnih repatriatjacija Roma na Kosovu. “U deset godina, međunarodna zajednica je učinila gotovo ništa da zaštiti prava Roma na Kosovu, ” organizacija kaze. “Oni koji su ostali na Kosovu, zive pod jadnim uslovima i strahuju da napuste svoju neposrednu okolinu. Prisilno vraćanje Roma na Kosovo će samo stvoriti dalje jad i ljudsku patnju.”

Organizacija, koja je nedavno posetila Kosovo u kontekstu misije zdravstvene procene organizovana od strane Svetske Organizacije za Zdravlje (WHO) kako bi procijenili stanje stanovnika u IRL (Interno Raseljenim Licima) kampovima u Kosovoskoj Mitrovici, primila je nekoliko izveštaja o slučajevima nasilja i zastrašivanja nad Romima koji izgleda ostaju neprijavljeni. Slučajevima  su uključeni uznemiravanje, uništavanje imovine i silovanje. Organizacija je imala priliku da posjeti nekoliko IRL porodica u Leposaviču koji su bili smešteni u bivšem vojnčkom hangaru, gde su izloženi nezdravim životnim uslovima koje su doveli do hroničnih bolesti i stresa.

“Iz naše posete je izašao, da nema uslova za povratak Roma. Mnoge ljude koje smo se sreli, rekli su nam da oni vide njihov izlaz iz situacije samo u preseljenju u treće zemlje. Nedostatak adekvatnih uslova nam je potrvrdjeno od nekoliko predstavnika medjunarodne zajednice, koji su nas  zamolili za lobi protiv prisilnih vraćanja.”

“Vracanje u zemlju porekla je pravo”, prenosi organizacija.  “To je sadržano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i uključena je UN-a Rezoluciju 1244 (1999).” Romano Them stoga poziva međunarodnu zajednicu da pojaca pritisak na lokalne vlasti u stvaranju uslova za siguran i održiv povratak Roma. Ali organizacija također podseca, da ne postoji obveza za izbjeglice da se vrate u svoje mjesto porekla, narocito ako osoba strahuje da ce postati žrtva akta odmazde.

Organizacija je kritikovala organizatore okruglog stola za organiziranje sastanka u Prištini i za odabir zgradu vlade kao mjesto održavanja. “Na taj način, oni su u suprotnosti sa sopstvenim izjavama o navodnoj neutralnost po pitanju povratka,” navodi organizacija. “Zaista, sada se fokus pomera prema lokalnim uslovima i implemetaciji strategije za integraciju Roma, dok je integracija u njihovoj domaćim zemljama zanemaruje.”

Dve nedelje pre početka konferencije, Romano Them je uputio pismo do direktorice Projekta o Etničkim Odnosima, gđa Livia Plaks, u kojem je podvucena zabrinutosti u svezi izbora lokacije, gde je time onemogućeno učešće dijaspore. Romano Them smatra da je pristup PER ocigledno pristrasan kontradiktujuci svoju izjavu o nameri da ukljuci primarnu zabrinutost u razgovorima o njihovoj budućnosti.

Organizacija je ponovila svoj poziv do OEBS-a da podrži stvaranje foruma koji ce okupiti zajedno predstavnike  izbjeglicke zajednice uključujući i interno raseljena lica na Kosovu i u Srbiji, kako bi se omogucilo da se njihovi pogledi artikuliraju u više neutralni okvir i pružiti im sredstva za adresiranje u rešavanju nerešenih pitanja kao što su povratak imovine i naknadu za  pretrpljenu stetu.

S obzirom na predstojeće pregovore povezane sa  potpisivanjem bilateralnog sporazuma o readmisiji, Romano Them poziva vlade zemlje domaćina da se drže UNHCR pozicije o potrebnoj međunarodnoj zaštiti pojedinaca sa Kosova. Pozivaju se međunarodne organizacije, posebno OEBS i EULEX da pazljivo prati stanje na terenu i istraži i izvještava slučajeve kršenja ljudskih prava protiv Roma.

Advertisements