Prizren, 20 Septembar 2008 – Centar za integraciju etničkih (manjinskih) zajednica u Prizrenu oragnizirao je u utorak, 16. Septembra 2008. Godine javnu debatu povodom izrade nacrta prijedloga novog Statuta općine Prizren. Na debati je bilo prisutno oko 60 ljudi, izmjeđu ostalih i zamjenik ministra za lokalnu upravu doktor Raif Elezi, zatim poslanica u Skupštini Kosova Špresa Murati, kao i predsjedavajući općinske Skupštine u Prizrenu Nijazi Kryeziu i njegov zamjenik iz redova manjinskih zajednica Ćemailj Kurtiši, zamjenik predsjednika općine Prizren, takođe iz redova manjinskih zajendica Erdžan Špat, glasnogovornik općine Ymer Berisha, općinski odbornici manjinskih zajednica, kao i predstavnici nevladinih organizacija i istaknuti pojedinci iz svih zajednica koje živ u Prizrenu. Na debati su posebno razmatrani članovi Statuta koji se odnose na pitanja manjinskih zajednica.

Tako da je nakon rasprave člana 7 Statuta koji govori o amblemu općine i njenim simbolima, preovladalo jedinstveno mišljenje da se uputi primjedba općinskoj Komisiji za izradu Statuta, da oko amblema bude ispisan tekst na tri jezika, albanskom, bosanskom i turskom Komuna-Općina-Belediye, a ne kao što je predloženo da amblem bude kuća prizrenske lige sa tekstom 1878 – Prizren.

Data je primjedba i na član 8 Statuta koji govori o ispisanom tekstu na općinskom pečatu i štambilju i da ubuduće u onom djelu gdje piše srpski-bosanski bude ispravljeno i originalan tekst bi trebao da izgleda ovako: “Tekst pečata općine i njenih organa su na albanskom, srpskom,bosanskom i turskom.” Obavezno zarez, a ne crtica srpsko-bosanski, jer se na taj način osporava bosanski jezik i izjednjačava sa srpskim, a to nije isto. Kada je bilo riječi o jezicima manjina kao zaključak po ovom članu data je sugestija da se u jednom od paragrafa ovog člana ili u nekom članu spomene i romski jezik, jer se u nijednom članu Statuta, a njih je 110, ne spominje romska zajednica koja predstavlja znatan broj populacije prizresnk općine.

Član 15. Statuta reguliše sklapanje Ugovora o suradnji prizrenske općine sa ostalim općinama. Predloženo je da se u jednom paragrafu ubaci i mogućnost da manjinske zajednice imaju moć da sklapaju sporazume o suradnji sa općinama maticama, normalno u skladu sa Statutom.

Pošto je pitanje zastupnika predstavnika manjina rješeno na dobar način i novim Statutom, izuzev romske zajednice, ipak je zatraženo da se u jednom od članova Statuta uvrsti mehanizam kako bi trebalo da neka manjinska zajednica bude zastupljena u organima odlučivanja, misli se na opčinsku Skupštinu, ukoliko na lokalnim izborima ne dobije svoga odbornika.

Bilo je na kraju dosta riječi o Kancelariji za lokalne zajednice koja je instalirana na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2000/45, koja i dan danas figurira, ali u novom Statutu se ne spominje, jer je ne spominje ni Zakon o lokalnoj upravi, koji ne odobrava, a niti zabranjuje osnivanje ove kancelčarije u općinama u kojima živi znatan broj pripadnika manjinskih zajednica.

Svi učesnici u raspravi o ostajanju kancelarije za lokalne zajednice su se složili da se trebaju forsirati primjedbe, sugestije i ubjeđenja kod općinskih organa kako bi ta Kancelarija i dalje funkcionisala jer je od izuzetne važnosti za adresiranje i rješavanje problema manjinskih zajednica. Čak je rečeno da bi trebao biti povećan broj službenika u toj Kancelariji kako bi mogla da odgovori zahtjevima zajednice.

Javna rasprava je završena uz konstataciju da sve primjedbe i sugestije na prijedlog novog statuta općine Prizren, budu upućene relevantnim organima.

Nexhip Menekshe

Advertisements