Podgorica, 6 Jun 2008 – Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Tomas Hamarberg, prilikom jučerašnje posjete kampu u kojem su smješteni raseljeni Romi, Aškalije i Egipćani, kazao je da je “najvažnije riješiti problem državljanstva, kako bi se obezbijedio polazak u školu svakog djeteta”.

– Položaj izbjeglih Roma isti je u cijeloj Evropi, ali Crna Gora je naročito interesantna zbog velikog broja Roma koji su u velikom broju izbjegli sa Kosova – rekao je Hamarberg, smatrajući da su neprihvatljivi i problemi sa kojima se Romi susreću prikom obrazovanja, dodjele zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja i učešća u političkom životu.

Ističući da su svi problemi međusobno povezani, Hamarberg je kazao da se oni što prije moraju rješavati, kako bi se raskinuo začarani krug u kome Romi žive.

Smatrajući da je problem bolje “vidjeti nego čuti”, on je sa svojim saradnicima posjetio Kamp i njegove stanovnike, kao i područno odjeljenje OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” u kojem, prema riječima nastavnika razredne nastave Ramadana Alije, nastavu pohađa 350 učenika.
– Odziv djece je vrlo dobar, ali nedosataje im obuća, odjeća, a određenom broju i zdravstvena zaštita – rekao je Alija, dodajući da bi trebalo raditi i na podizanju svijesti roditelja djece koja svoju djecu ne žele da upišu u školu.

Predstavnik Crvenog krsta Mensur Krpuljević kazao je da je nivo siromaštva tog stanovništva izuzetno veliki, kao i da je ono najzastupljenije u obrazovanju.
Ističući da je higijena u Kampu II ispod svakog nivoa, predstavnik Roma Adžim Kabaši kazao da kanalizacija u kampu ne postoji, te da su se barake u kojim sada žive veoma dugo gradile.

– Mnogo ljudi koji su registrovani, nemaju zdrvastveni karton – dodao je Kabaši.

Izvor: Vijesti

Advertisements