27. maj 2008 – Istraživanje sprovedeno sa strane Instituta za javno zdravlje iz Kosovske Mitrovice nakon molbe zastupnika kampova za interno raseljena lica (IRL) u severnoj Mitrovici potvrdilo je prethodne navode prema kojima stupanj olova u krvi romske dece živuće u ovim logorima ostaje na alarmantno visokom nivou. Od ukupno 104 testiranih deteta u uzrastu između 1 i 16 godina, 18 njih je pokazalo nivo olova viši od kritične gornje granice 45 μg/dL nakon koje doktori preporučuju helacijsku terapiju. Međutim, ako je potvrđeno da se indikacije “Hi” i “Hi Mnogo” sadržane u istraživanju zapravo odnose na krvni nivo viši od 65 μg/dL, sto se vise ne moze mjerati standardnim instrumentama, se stvaran broj dece sa kritično visokim nivoem olova u krvi diže na 38 ili 36,5 posto ispitane grupe.

Kontaminacija olovom u krvi romske dece u logorima za IRL u severnoj Mitrovici je problem koji je stalno prisutan od 2000-te godine kad je na podrućju Kosovske Mitrovice savetnik UN-a izveo prve slučajne testove koji su pokazali opasno visok nivo olova samo u logorima. U 2004 Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izvela je još jednu seriju testova koji su pokazali da je kod 40 posto dece nivo olova u krvi 10 μg/dL ili više što je do nedavno bila gornja granica iznad koje se javljaju nepovratne posledice, uključujući poteškoće kod učenja.

Ali, kao što je tadašnji menadžer programa za zdravstvenu okolinu kod SZO-a, Gerry McWeeney, zapazio u svom izveštaju, su romska deca u logorima stalno pokazivala najviši nivo olova u krvi u odnosu na čitavu populaciju, što ističe činjenicu da je glavni razlog za to kontaminacija tla zbog blizine rudnika Trepća. Kao posledicu je preporučio neodložno evakuaciju dece od 0 do 6 godina i trudnih žena te privremenu relokaciju čitavog logora dok se “sprema trajno i održljivo rešenje”.

Međutim, ništa se nije desilo do leta 2005, kad su nevladine organizacije uspele u nanošenju pritiska i tema je došla do međunarodnih medija. Do kraja godine je UNMIK rešio da relocira IRL u bivši francuski privremeni logor za zarobljenike poznat kao logor Osterode koji je bio u potpunosti renoviran a tlo dekontaminirano. Nakon početnog otpora, većina porodica se preselila u novi logor gde je u septembru 2006 očigledno počelo specializovano medicinsko lečenje (vidi UNMIK-ovo obaveštenje za štampu).

Dosta ironično, uzorki koji su nedavno bili prikupljeni navode da je kontaminacija olovom u logoru Osterode i dalje viša nego u Česminom Lugu za koji je SZO proglasila u oktobru 2004 da je situacija sa 359,5 puta prekoračenom bezbednom granicom još gora nego u ostalim logorima.

U maju 2007 je tim američkih doktora predvođen gospođom Mary Jean Brown (vođa Otseka za zaštitu od trovanja olovom kod SAD Centra za kontrolu bolesti i zaštitu u Atlanti) na potražnju američkog State Departmenta, USOP i USAID, posetio kapacitete. U izveštaju, izdatom u oktobru, medicinski stručnjaci primetili su da je 39-toro dece odmah bilo heliranih. Ali rekli su takođe da bi helacijska terapija mogla da bude potrebna do 90-toro deci, dodajući da tačna brojka u ono vreme ne može biti utvrđena.

U njihovom istraživanju doktori su se pozivali na rezultate tri serija testova sprovedenih sa strane Instituta za javno zdravlje u severnoj Mitrovici između jeseni 2005 i ranog leta 2007. Prema ovim testovima je 39-toro dece u prvom krugu, 32 u drugom i 29 u trećem krugu između ukupno oko stotinu testirane dece imalo nivo olova u  kapilarnoj krvi viši od 45 μg/dL. Ako se pretpostavke o važnosti “Hi” i  “Hi mnogo” referencija iskažu za tačne, bi zdravstveno stanje dece u logorima barem stagniralo, šta bi takođe potvrdilo sumnje u adekvatnost medicinskog lečenja u okolini koja je još teško kontaminirana olovom.

Prva informacija o novoj zdravstvenoj krizi koja se sad dešava u logorima u severnoj Mitrovici izašla je na videlo prošle nedelje u članku, objavljenom u internetnom magazinu “New Kosovo Report”. Njegov autor, vođa pokreta za nezavisnost, naveo je da je Svetska zdravstvena organizacija deci koja živi u Česminom Lugu i Osterodu uzela nove uzorke krvi, koji su pokazali da se je nivo olova u njihovoj krvi podvojio. Čak je sugerisao da je SZO krila ove informacije od javnosti.

Alarmiran ovom informacijom Romano Them kontaktirao je ured SZO-a u Prištini i zatražio potvrdu izjave i kakve bi mogle da budu posledice izazvane ovim rezultatima. Uprkos jasnoj referenciji na članak u New Kosovo Report ukljućenoj u elektronskom pismu, lokalna direktorka SZO, Dr. Dorit Nitzan simulisala je da ne zna o kojim testovima Romano Them priča. Izjavljajući da su laboratorijski testovi ipak bili izvršeni sa strane lokalnih institucija, obećala je istragu problema i zamolila Romano Them da bude strrpljiv do njenog povratka na Kosovo. Dalja elektronska pisma na temu rezultata prethodnih testova naređenih sa strane SZO ostala su bez odgovora.

Slično reagujući, vođa ureda UNICEF-a na Kosovu, Robert Fuderih takođe se pretvarao da ne zna za testove ali je nakon toga što smo mu pokazali delimične rezultate koji su bili izdati sa strane zastupnika logora u javnoj izjavi priznao da su u njegovoj organizaciji znali za rezultate testova ali su čekali na potpunu informaciju kako bi mogli da “obaveste primerna nadleštva i ubedili jih ka saradnji kod traganja konačnog i pravednogrešenja.”

Podrućni zastupnik Norveške crkvene pomoći, hrišćanske dobrovoljne organizacije na čelu menadžmenta logora Osterode, Ragnar Hansen, otvoreno je rekao da njegovu organizaciju takođe brine nivo olova u krvi interno raseljene dece. Zažalio je međutim da ne može da komentariše rezultate testova jer jih SZO nije javila ni njegovoj organizaciji ni roditeljima dece.

Iz njegovog elektronskog pisma može da se izvuče da je SZO videla (!!!) rezultate testova naređenih sa strane romskih zastupnika i bila je “zabrinuta zbog visokog nivoa olova u prikuplejnim uzorkima krvi”.

Romano Them takođe je pokušao da dobije reakciju od UNMIK-a koja je još bila u očekivanju za vreme pisanja ove izjave. 

Dr. Brown, kod čijeg Centra su UNICEF i SZO takođe tražili pomoć u ovom primeru, u oktobru 2007 u preporukama napisala je: “Garantovano nam je bilo da se nivo olova u krvi spušta, i podaci koje je primio CDC (Centar za kontrolu bolesti) potvrdili su to. Bez obzira na to, potrebno je objaviti potpune podace. Nadležna agencija: SZO.”

Sedam meseci kasnije “nerazumevanje ozbiljnosti problema i obimu kontaminacije okoline kod romskih vođa i ostalih”, koju Dr. Brown navodi u svom izveštaju, još je prisutno. Zastupniki logora Skender Gusani i Dai Mustafa u izjavi su komentarisali su skorašnje testove: “Svetska zdravstvena organizacija (SZO) testirala je nivo olova u krvi dece i ustanovila da je romski logor Osterode bezbedan po pitanju olova, samo što rezultati nikad nisu bili pretstavljeni javnosti, čak ni roditeljima testirane dece.”

Romano Them je duboko zabrinut, ne samo zbog činjenice otrovanosti olovom kao takve, nego još više zbog nedostatka informacija i nepostojeće komunikacije sa strane međunaronih agencija uključenih u proces. Pozivamo UNMIK da bez odlaganja donese iscrpnu informaciju o kontaminaciji olovom u dva logora IRL, Česmin Lug i Osterode, a SZO da primeni preporuke sadržane u memorandumu pripremljenom od Đerija MakVinija koji je u oktobru 2004 savetovao da se svu decu sa nivoom olova u krvi višem od10 μg/dL ponovo testira svake nedelje.

Zabrinut zbog adekvatnosti kelacijske terapije u okolini koja je još teško kontaminirana olovom, što se naizgled pokazalo u poslednjim testovima, Romano Them najzad predloži da se ozbiljno razmotri evakuaciju stanovnika na bezbedno mesto. Dogovaranja s stanovnikama logora bi trebala da počnu odmah.

Romano Them

Za dalje informacije obratite se na: kosovoroma@gmail.com

Srodni članci i izveštaji za štampu:

UNMIK: SRSG visits Cesmin Lug, urges Roma to take advantage of Camp Osterode Facilities, UNMIK/PR/1476, 11. januar 2006

UNMIK: SRSG welcomes start of lead-toxicity treatment for IDPs in Camp Osterode, UNMIK/PR/1577, 1. september 2006

UNICEF: Roma families need rehousing to save children from lead poisoning, 10. februar 2006

Izveštaji:

Svetska zdravstvena organizacija (SZO):  Preliminary Report on Blood Lead Levels in North Mitrovica and Zvecan, jul 2004

SZO: Memorandum, 22. oktobar 2004

SZO: Regional Committee for Europe, Fifty-sixth session Copenhagen, 11-14 September 2006, Provisional agenda item 7(d): Enhancing health security: the challenges in the WHO European Region and the health sector response, 19. jun 2006

Gesellschaft für bedrohte Völker (GfBV): Flüchtlingslager Osterode, 18 September 2006

Evropski centar za romska prava: Romani Return to the Mitrovica Mahalla Marred with Problems

Brown, Mary Jean/Brooks, Barry: Recommendations for Preventing Lead Poisoning among the Internally Displaced Roma Population in Kosovo from the Centers for Disease Control and Prevention, US Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta/GA, 27. oktobar 2007

Roma and Ashkali Documentation Centre (RADC): Security review of the RAE communities in the divided town of Kosovska Mitrovica, Pristina, September 2007

Advertisements