Kosovska Mitrovica, 26 Maja 2008 – Stvaranje Romskih kampova 1999 godine na severu Mitrovice na teritorije sa visokom koncetracijom olova, gde Romi I dan danas zive od 1999 godine, UNMIK je odgovoran sto su Romi izlozeni visokim trovanjem olova. Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) je vrsila ispitivanja I tvrdila da rezultati ukazuju na bezbednost od olova u kampu Ostorode. Rezultati tih ispitivanja nisu javno prikazani nikada pa cak ni roditeljima ispitivane dece.

Romski prestavnici su zatrtazili pomoc od lokalnih zdravstvnih institucija u Mitrovici da vrse analizu zdravstvenog  stanja dece u kampovima. Ispitivanje uzoraka krvi kod dece je odradjeno Aprila 2008 godine i to 51 dece iz kampa Ostorode i 53 dece iz kampa Cesmin Lug. Rezultati ispitivanja ukazuju na jos uvek visoku koncetraciju olova kod dece, i ako se radilo na lecenju ili smanjenju olova od 2006 godine i nakon ulaganja na programe lecenja kao npr. Iseljavanje ljudi iz kampova Kablare, Zitkovac i Cesmin Lug u kamp Voni Remont/Ostorodde kao bezbednijem kampu.

Ovi rezultati ukazuju da sve prethodno uradjeno sa pokusajem smanjenja kontaminacije olova nisu doneli znacajne rezultate. UNMIK jos uvek sa upornoscu radi da premesti Rome iz kampa Cesmin Lug u kamp Ostorode, posto je po njima kamp Ostorode “bezbedniji”. Sa druge strane Romi iz kampova ne zele vise nikakvo premestanje iz kampa u jos vise zagadjeniji kamp, posto ispitivanje ukazuju da je Ostorode vise zagadjen olovom nego Cemin Lug,  nego trajno resenje sa svojim porodicama. Ukoliko olovo u krvi dostize vise od 10, ta situacija je smatrana kao rizicna.  

Ispitivanje dece iz kampa Ostorode:

  • od 51 uzoraka krvi dece 13 njih ima maksimalno sto oprema moze da izmeri (u rezultatima obelezeno “hi” visoko)
  • 14 dece preko 40
  • I samo jedno dete ispod 10 tj. 7,2

Cesmin Lug kamp:

  • Od 53 dece 7 njih ima maksimalno sto oprema moze da izmeri (u rezultatima obelezeno “hi” visoko)
  • 14 dece preko 40
  • I samo jedno dete ispod 10 tj. 6,1

Skender Gusani i Dai

Advertisements