Prizren, 21 Aprila 2008 – Predstavnici političkih subjekata i civilnog društva iz redova manjinskih zajednica Bošnjaka, Turaka i RAE izrazili su različite stavove po pitanju svojih prava usvojene u Ustavu Kosova.

Predstavnici političkih subjekata i civilnog društva iz redova manjinskih zajednica Bošnjaka, Turaka i RAE izrazili su različite stavove po pitanju svojih prava usvojene u Ustavu Kosova.

Neki od poslanika koji predstavljaju Bošnjake u parlamentu Kosova najviši pravni akt su ocjenili kao dokument koji na visokom nivou repektuje interese manjinskih zajednica i predstavlja korak ka njihovom opstanku, dok su ostali politički predstavnici i predstavnici civilnog društva dali kritike i neslaganje sa nekin članovima ovog dokumenta.

Ova mišljenja su izneta u subotu u Prizrenu, na javnoj debati koju je organizovao Centar za integraciju manjina na temu “Jesu li zadovoljne manjine sa Ustavom Kosova”. Tim povodom član ustavne Komisije Bajram Ljatifi izjavio je da su u najvišem pravnom aktu obuhvaćeni i interesi manjina u različitim sferama i nabrojao neke djelove pred prisutnima u kojima se to može ocjeniti.

Po njemu je najznačajnije to što Ustav Republike Kosovo brani slobode i garantuje ljudska prava i da je istovremeno postignuta jednakost, te da su eliminisani diskriminacija i neka posebna prava. On je takođe naglasio da je ovaj pravni akt izrađen na bazi međunarodnih kovencija i povelja i da su u njemu inkorporirani različiti međunarodni dokumenti o ljudskim pravima.

Dok je poslanik u Skupštini Kosova Sadik Idrizi izneo mišljenje da manjine nemaju razloga da budu nezadovoljne sa Ustavom i da ima još otvorenog prostora za davanje određenih primjedbi. On je spomenuo u vezi sa najvišim pravnim aktom nezadovoljstvo koje su izrazili i pripadnici većinske zajednice, zbog velikih kompromisa koji su ustupljeni Srbima. “Lako je kritikovati i ne postići ništa, ali je za nas važnije da sa učestvovanjem popunimo to,” kazao je Idrizi.

Sa konstatacijama prethodnika se nije složila poslanica Vezira Emruš rekavši da je tokom usvajanja Ustava Skupština Kosova dovela u pitanje prava poslanika jer im nije omogućeno da diskutuju o njemu i glasaju.

Kritike je uputila i predstavnica civilnog sektora Ozcan Micalar u vezi službene upotrebe jezika i pitanja obrazovanja. “Turska zajednica nije zadovoljna sa članom V (pet) Ustava Kosova,” rekla je ona.

Za razliku od nje, predstavnici zajednice RAE su izrazili nezadovoljstvo zbog njihovog neučestvovanja u izradi Ustava.

Advertisements