After requests from great number of Roms from Kosovo, from many towns and settlements, Jovan Damjanovic, deputy in the Parliament of the Republic of Serbia and vice-president of World Roma Parliament, with fellow workers and members of the Serbian Radical Party, Commissar for medias in World Roma Organization Dragoljub Ackovic and vice-president of Romany Federation Serbia Estref Ramadanovic, visited on 11th March Romany settlements in Kosovska Mitrovica, Gracanica, Caglavica and Preoci.

This is, otherwise, first visit of Romany leaders from Serbia to its Romany nationals on Kosovo, from the moment when this province proclaimed itself into so-called Republic of Kosovo.

By addressing to Roms in all environments which they visited, deputy Damjanovic underlined that Serbia don’t acknowledge or ever will acknowledge self-proclaimed state of Kosovo, and that it will by all allowed means strive that Kosovo remain part of Serbia, which is right now. Populaces who live there will always be part of the great corps of Serbian and other nations who live and who will always live in areas of integral Serbia.

Damjanovic underlined that he will translate hard situation of Roms, Serbs and other non-Albanian people on Kosovo to institutions of state of Serbia, and that he will actual ask for greater support from Serbia for Roms and Serbs on Kosovo, because Kosovo can survive only as multi-national and multi-ethnical Kosovo. Because of that, state should with its specific programs and some long-term credits allow to Roms and other non-Albanian people better standard and safer survival.

Householders who welcomed this high Romany delegation were very satisfied with this visit. They stressed that this kind of visits has significance for further subsistence of Romany, Serbian and all other nations which lives in area of Kosovo and Metohija. They asked if this delegation could soon visit Roms in other locations on Kosovo and Metohija, which was accepted, and soon, this delegation will visit places on Kosovo and Metohija where Romany community live.

Jovan Damjanović

Dragoljub Acković

Prva posjeta Romima posle proglasenja lažne republike Kosova (PR)

Na zahtev velikog broja Roma sa Kosova, iz raznih gradova i mesta, Jovan Damjanović, narodni poslanik Srpske Radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije, i potpredsednik Svetskog Parlamenta Roma, sa saradnicima i članovima Srpske Radikalne Stranke, komesarom za medije u Svetskoj organizaciji Roma Dragoljubom Ackovićem i potpredsednikom Federacije Roma Srbije Eštrefom Ramadanovićem, posetili su 11. marta ove godine, romska naselja u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Čaglavici i Preocima.

Ovo je, inače, prva poseta romskih lidera iz Srbije svojim sugrađanima Romima na Kosovu od momenta kada je ova srpska pokrajina sebe samoproklamovala u takozvanu Republiku Kosovo.

Obraćajući se Romima u svim sredinama koje su posetili, poslanik Damjanović je naglasio da Srbija ne priznaje niti će ikad priznati samoproklamovanu državu Kosovo, i da će se svim dozvoljenim sredstvima boriti da Kosovo ostane, što i jeste, deo Srbije. Narodi koji tamo žive, će uvek biti deo velikog korpusa srpskog i drugih naroda koji žive i koji će živeti na prostorima celokupne Srbije.

Damjanović je napomenuo da će preneti tešku situaciju Roma, Srba, i drugog ne- albanskog življa institucijama države Srbije, i da će tražiti konkretno veću podršku Srbije Romima i Srbima na Kosovu, jer Kosovo može da opstane samo kao multi-nacionalno i multi-etničko Kosovo. Zato država treba da svojim određenim programima i određenim dugoročnim kreditima omogući Romima i drugom ne-albanskom življu bolji standard i sigurniji opstanak.

Domaćini koji su dočekali ovu visoku romsku delegaciju su bili veoma zadovoljni ovom posetom. Naglasili su da ovakve posete imaju značaj za dalji opstanak romskog, srpskog i svih drugih naroda koji žive na prostorima Kosova i Metohije. Zamolili su da uskoro ova delegacija poseti Rome i u drugim mestima na Kosovu i Metohiji, što je prihvaćeno, i uskoro će ova delegacija ponovo posetiti mesta na Kosovu i Metohiji gde živi romska zajednica.

Jovan Damjanović

Dragoljub Acković

Advertisements