E Inkaljimasko cher RROMANE PUSTIKA andar e Subotica

RODOL DONATORAE inkaljimasko cher RROMANE PUSTIKA andar e Subotica (Vojvodina, Serbia) si nevi institucija savi si fundome ano decembro thaj an kav 2008 bers sila ano plano te inkaljol uladune rromane pustika:

Rromano – Srbikano, Srbikano – Rromano alavari, 30. 000 lavenca; E Rroma ane paramica; Basne; Antologija e Rromane poezijaci ane Srbija; Munrre majlache mothodina 1971- 2006; Majlachi mami ane lumija; O Rrom po gra, a gra najlje 1883-2007; Rromane paramica, antologija pustik 1, 2, 3 prekal e 1000 riga; Genocid pe Rroma (ane dujto lumijako maripe 1400 riga); Medicinace eksperimentore pe Rroma ( ane dujto lumijako maripe); Mudaripe e Rromengo ano Jasenovac thaj aver pustika.

Sar kaj sam nevi institucija savi ka ljel pes uladune te inkaljel pustika pe Rromani chib, trubul amen e donatora save si interesime te azutin amen, ja sa godola save djanen khajekh donatore sajisaren te hramosaren amendje po e-meil: 

alijakras@yahoo.com thaj rromanepustika@nadlanu.com  

Pacav kaj ka arakhadol vareko te azuti amen Alija Krasnici, direktori e Inkaljimase cheresko RROMANE PUSTIKA andar e Subotica (Vojvodina, Serbia)

Advertisements