Pristina, 11 Decembra 2007 – Prema informacijama Centra za Rome i Aškalije iz Prištine, Romi su počeli napuštati Kosovo u strahu od izbijanja novog nasilja. Tokom posjete srpskoj enklavi u Gračanici, pored Prištine, nevladina organizacija otkrila je da je najmanje sedam porodica (38 osoba) već otišlo.Zabrinutost oko sigurnosti je glavni razlog zbog koje Romi napuštaju Kosovo. Prema navodima Centra, Romi strahuju od napada koji bi usledili nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti. Takođe, oni su zabrinuti da im ni međunarodne snage, ni lokalne snage reda neće ponuditi zaštitu.

Romska zajednica u Gračanici jedna je od najvećih preostalih romskih zajednica na Kosovu. Prema procjenama, tamo živi oko 4,000 Roma, od kojih je većina nekadašnjih stanovnika uništene Romske mahale u Prištini.

Izvor: Kosovo Roma Website

Prevodjenje: One World South Slavic Homepage

http://ssla.oneworldsee.org/article/view/150444/1/

Advertisements