Rajalen politiccaria vakareni:  Gospodo politiccari izjasnite se

BEOGRAD –  Informativno romani Agencia

9.12.2007 – Prezidento Nacionalno konsili Romengo Vitomir Mihajlovich denga davia kotar phenibe e prezidentesko komunako Topola Dragan Jovanovich kotar vazdipe duvari passe objektia vass dizutne romane nacionalnsoti, thaj akhargja majucce rasstrake dzzene Srbiake te akharenpe prekal odova phenibe. “Amen, Roma kotar Srbia, pucca majucce publikake thaj kulturake dzzene Srbiake siton mi odola lafja savenca mangena te konkurissinen vass integrissibe ani Evropaki unia, jase odova akharibe amenge Romenge pedo save tumen Srbja sajekh adzzukargen azzutipe”, phengja Mihajlovich, thaj phengja kaj akala dive ka ovol ini kotar akava konferencia vass zzurnalistenge.

Demokratikani stranka kotar akava zoralde denga davia sar bitolerantno thaj ssovinistikano phenibe e prezidentesko komunako Topola Dragan Jovanovich vass dizutne romane nacionalnosti thaj rodingja olesko djevapibe. “Demokratikani stranka dikhljarela kaj but bajutno ani Srbia te arakhenpe ideje segregaciake prekal Roma sar modeli masskaretnikake relacie, soske demokratikako amalipe dikhljarela integrissime thaj jekha jekh juridikake hakaja e dizutnenge sa nacionalnostia” , phenelape ano mothovdipe DS.

BEOGRAD, 9.12.2007 – Predsednik Nacionalnog saveta Roma Vitomir Mihajlovich osudio je izjavu predsednika opsstine Topola Dragana Jovanovicha o podizanju ograde oko objekta za gradjane romske nacionalnosti i pozvao najvisse zvaniccnike Srbije da se odrede prema toj izjavi. “Mi, Romi iz Srbije, pitamo najvisse javne i kulturne radnike Srbije da li su to recci kojima nameravate da konkurissete za ulazak u Evropsku uniju, ili je to poruka nama Romima na koje ste se vi Srbi uvek oslanjali”, saopsstio je Mihajlovich i dodao da che ovih dana, tim povodom zakazati konferenciju za novinare.

Demokratska stranka (DS) je osstro osudila kao netolerantnu i ssovinisticcku izjavu predsednika opsstine Topola Dragana Jovanovicha o gradjanima romske nacionalnosti i zatrazzila njegovu odgovornost. “Demokratska stranka smatra da je vrlo zabrinjavajuche da se u Srbiji zastupaju ideje segregacije Roma kao modela medjuetnicckih odnosa, jer demokratsko drusstvo podrazumeva integrisane i ravnopravne gradjane svih nacionalnosti” , navodi se u saopsstenju DS.  

Advertisements