4. Decembro 2007 – E Kosovaka Centarluna Komisiako sikavla o ofisiyalune rezultatya e agorutne  adikerde alosaripyenge e putarde listyencar pe data 17 Novembro ani Kosova 2007. Palo genipe sakole avazyengo thay qaqune rezultatyengo iklola kay day yekh partiya triunfinla a vas hi bi baht sarsakana si ini odola  kola nashalde. Mashkar o politikune subyektya e minoritarune komunitetyengo kola silen trin rezervime thana ano kosovako Parlamenti akana ovelolen 5 thana vash RAE komunitetya 

Sar si pe anglune ofisiyalune rezultaya (PDKA) e  Kosovaki Demokrativuni Ashkalyuni partiya trunfinla trin thana ano Kosovako parmelenti may baro gendo e alosaripyengo astarla o Sabit Rahmani kova lela sa o sa1.279 vote. Ano parlementi khuvela pandar o Etem Arifi  e astarde 903 votyencar vay e rayna Hafize Haydini koya lela phakyavipe kotar 335 votantya

Ano nakhle Kosovake alosaripya e Ejiptasyuni partiya (IRDK), sinela duy deputetya, vay pe akala alosaripya oy trunfinla numay yekh deputetesko than kova perela Jevdet Nezireske, kova sinele 1086 avazya. 

E Romani Yekhipaski Kosovaki Partiya (PREBK), pe akala alosaripya sikavna lajavune rezultatya so sikavgyola ini qhaqipeya kay o lideri akala partiyako Haji Zulfi Merja lela than e khedime numay 135 votyencar. Akaya konstantaciay shay baziringyola pe statistika e podatyengo kay numa ano Prizren, biyami diz amare deputetske Merja jivdinena truyal 5.500 roma, kolendar hako vash te den poro avazi silen tryula duy ji duy mile te kvash personya. Te la ini pe dikhipe kay ano yavera diza e Kosovake dizya phakyavgyola kay jivdinena sa o sa 15 ji 20 mile Roma

O agorutne alosaripaske rezultatya vash e bi baht sikavna bari laj ani politikaki sfera romane komunitetesko ani Kosova 

Ani yaver rig baro gendo e na rayipne organizaciengo akale komunitetsko divest ape dive sikavna bare rezultatya ani afirmaciya e Romengo ani Kosova. Yekh olendar si ini na dur phravipe anglune radioske pe romani qhib ani Kosova (Romano Avazo).

O rezultatya si evidentune thay akana na aqola te rodingyl  kova si bango vash akaya laj. Pedakaste oy perela korkoro po romano komuniteti koya sar dikhlola na magla te dol pore vote e romane politikune kandidantyenge vay korkore o kandidatya kola sine ulavde kotar e romani partiya vash te ovel ano phravde liste. Sasavipe konstantingyola kay e Romani partiya na kergya shukar alosaripe e kandindatyengo vay alosaripaski kampanya, so pandar yekh fer sikavla o gendo e votyengo 135 dendo vash amaro romano politikako subyekti.

Ano akava konteksti shay vakeraha thay variabulinaha ini ano pasiviteti e romana intelegeciyako, koya ano vahti na lela iniciativu resipea laqaripe e politikune reprezentipesko pere komunitetsko ano kosovake instituciye.

Ano alosraipe e 17 Novembresko angluno than trunfinla e Hashim Thaqeski Kosoavaki Demokartivuni Partiya, e 37 deputeynacar ano Kosovako parlamenti, palo lende e Fatmir Seydiaski, LDKya partiya e 25 deputetyancar vay Bejet Pacoleski, AKRaki partiya e 13 deputetyencar.      

Hraminla o Nejip Menekshe, stafi «Romano Avazo»  

4 Decembra 2007 – Centralna izborna Komisija Kosova objavila je zvanicne rezultate sa poslednjih izbora na sva tri nivoa koji su odrzani 17. novembra na Kosovu. Nakon svakih prebrojavanja glasova i utvrdjivanja konacnih rezultata proizilazi da je neka partija pobjednik a nazalost uvijek ima i onih koje se osjecaju da su gubitnici. Medju politickim subjektima manjinskih zajednica koje imaju rezervisana mjesta u kosovskom Parlamentu pripadaju i tri mjesta zajednici RAE.   

Prema prvim zvanicnim rezutatima PDKA Demokratstka partija Askalija Kosova osvojila je tri mjesta u kosovskom Parlamentu. Najveci broj glasova osvojio je Sabit Rahmani sa osvojenih 1299 glasova. U Parlament ulaze jos i Etem Arifi sa osvojenih 903 glasa i gospodja Hafize Hajdini koja je dobila povjerenje 335 glasaca.  

U proslom sazivu Skupstine Kosova egipcanska partija Kosova  IRDK imala je dva poslanika, a na ovim izborima dobila je jedno poslanicko mjesto koje pripada Dzevdetu Neziriju koji je imao 1086 glasova. 

Udruzena romska partija Kosova PREDK na ovim izborima imala je sramotne rezultate sto se moze pokazati na osnovu cinjenice da je lider ove partije hadzi Zuljfi Merdza dobio mjesto u Parlament Kosova sa osvojenih 135 glasova. Ova konstatacija se moze bazirati na osnovu statistickih podataka da samo u Prizrenu rodnom gradu naseg buduceg poslanika Merdze zivi oko 5.500 Roma od kojih pravo glasa ima oko od dvije do dvije ipo hiljade osoba. Ako se uzmu u obzir i ostali gradovi na Kosovu smatra se da je ukupna brojka Roma od 15 do 20 hiljade. 

Poslednji izborni rezultati nazalost iskazuju sramotu u politickoj sferi romske zajednice Kosova. S druge strane veliki broj nevladinih organizacija iz ove zajednice iz dana u dan biljezi veoma zapazene rezultatte u afirmaciji Roma Kosova. Tome u prilog ide i nedavno otvaranje prvog radija na romskom jeziku na Kosovu(Romano Avazo-Glas Roma). 

Izjave lidera romske partije medijima tokom izborne kampanje davala su utisak da ce ovaj politicki subjekat osvojiti daleko veci broj glasova od ocekivanih. Predsjednik romske partije Merdza je bio samouvjeren da ce njegova partija osvojiti najmanje tri poslanicka mjesta sto se nazalost nije obistinilo.  

Rezultati su evidentni. Ostaje da se u skorijoj buducnosti preispita krivica zbog ove sramote. Na koga je ona spala, na samu zajednicu Roma koja izgleda nije htjela da da svoje glasove romskim politickim kandidatima ili pak na predstavnike romske partije koji su izabrali pogresne kandidate na svojoj izbornoj listi. Svakako moze se konstatovati da romska partija nije sacinila pravu izbornu listu sa kandidatima koji uzivaju povjerenje svoje zajednice a mozda i sama predizborna kampanja koja je lose vodjena od samog politickog subjekta romske zajednice sto pokazuje i broj osvojenih sramotnih 135 glasova. 

U ovom kontekstu moze se protumaciti i pasivnost romske intelegencije koja nije na vrijeme poduzela inicijativu radi poboljsanja politickog ucesca svoje zajednice u kosovskim institucijama.  

Na poslednjim izborima za Skupstinu Kosova Demokratska partija Kosova Hasima Thacija osvojila je najveci procenat glasova i time joj pripadaju 37 poslanicka mjesta. Drugo mjesto pripalo je do sada najvecoj kosovskoj partiji Demokratskom savezu Kosova koji ce u narednom sazivu Skupstine Kosova imati 25 poslanika. Veliko iznenadjenje na politickoj sceni Kosova je Nova Alijansa Kosova ciji je lider poznati albanski biznismen Bedzet Pacoli. Ova partija iako po prvi put ucestvuje na iborima osvojila je 13 poslanickih mjesta u Skupstini Kosova. 

Advertisements