U DOMU NARODNE SKUPŠTINE ODRŽANA MEĐUNARODNA Međunarodna konferencija o trajnom rešavanju problema Roma izbeglica, raseljenih lica i povratnika na Balkanu održana je 29. i 30. oktobra u Domu Narodne skupštine. Domaćin skupa bila je Narodna skupština Republike Srbije, a u radu konferencije učestvovali su narodni poslanici, predstavnici Vlade, ministarstava, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, UNHCR-a i drugih organizacija zaduženih za probleme izbeglih i raseljenih lica.U ime domaćina, učesnike konferencije pozdravila je narodni poslanik i član Stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Donka Banović. Podsetila je da je ovaj skup organizovan u Beogradu u okviru predsedavanja Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope i da je, pod sloganom “Jedna Evropa-naša Evropa”, Srbija odredila glavne prioritete svog angažovanja.

Ukazujući na probleme migracionih tokova na području zapadnog Balkana, Donka Banović je istakla da na Balkanu ima nekoliko stotina hiljada ljudi u izbegličkom statusu i da je danas Srbija zemlja u kojoj živi najveći broj izbeglih i interno raseljenih lica u Evropi, među kojima je posebno težak položaj interno raseljenih Roma. Oosvrnula se i na proces readmisije i upozorila da će pred Srbiju biti stavljen ozbiljan zadatak, a to je kako da pronađe najbolje rešenje za povratnike, jer se očekuje da se u Srbiju vrati oko 100 hiljada naših državljana, od kojih je 50 hiljada Roma.

Tokom dvodnevnog rada, učesnici su razgovarali o uslovima za dobrovoljni i održivi povratak, trenutnim preprekama i perspektivama za povratak izbeglica i interno raseljenih lica. Jedna od tema odnosila se na civilni status i osobe bez državljanstva, kao i na regulisanje njihovog legalnog boravišta, registracije, civilnih dokumenata i izbegavanja neposedovanja državljanstva.

Posebna pažnja bila je posvećena povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, problemima njegove primene i stvaranju nacionalnih kapaciteta za prijem ljudi iz readmisije. Na dnevnom redu bilo je i pitanje procesa integracije i pristupa socio-ekonomskim pravima, gde se posebno govorilo o pristupu zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i smeštaju, kao i o uključivanju Roma izbeglica, raseljenih lica i povratnika u nacionalne programe i akcione planove za Rome.

Izvor: Parlament Republike Srbije

Advertisements