Protekli izveštajni period karakterističan je po iščekivanju i neizvesnosti u vezi sa istovremenim dešavanjima oko izbora odnosno formiranja vlade i opredeljivanju po pitanju budućeg statusa Kosova (Srbija). Imajući i vidu ove okolnosti, malo toga je ostvareno u pogledu zakonodavstva odnosno javne politike.

Međutim, ovaj izveštajni period okončan je sa nekoliko pozitivnih aspekata, od kojih su najznačajniji predsedavanje Srbije Komitetom Ministara Saveta Evrope otpočeto 11. maja, formiranje nove vlade 15.maja, hapšenje i izručenje u Hag dvojice iz grupe najznačajnijih optuženika Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i najava nastavka pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koja je objavljena 13. juna.

Narednih šest meseci tokom 2007, će sasvim izvesno biti period intenzivnih zakonodavnih, političkih i pravosudnih aktivnosti usmerenih na ispunjavanje obaveza po osnovu novog Ustava Srbije, ostvarivanje prioriteta u okviru predsedavanja Komitetom Ministara, ispunjavanje preostalih obaveza po osnovu članstva u Savetu Evrope, kao i ostvarivanja napretka u pregovorima o stabilizaciji i pridruživanju.

Iz tih razloga, tokom narednih nedelja i meseci, potrebno je da se vlasti u Srbiji sa posebnom pažnjom okrenu rešavanju sledećih pitanja:

– Pune saradnje sa Haškim tribunalom i konačnog rešavanja pitanja Haških begunaca na slobodi, uključujući i dalje inicijative u oblasti suočavanja sa prošlošću;

– Punog uvažavanja preporuka Venecijanske komisije Saveta Evrope u pogledu novog Ustava;

– Obebezbeđivanju uslova za funkcionisanje Ustavnog suda;

– Usvajanje zakonodavstva o teritorijalnoj organizaciji države, ratifikovanje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi uz obezbeđivanje neophodnih uslova za lokalne izbore ;

– Unapređenje životnih uslova i pristupa pružanju socijalnih usluga za interno raseljena lica u Srbiji, (naročito Roma);

– Usvajanje zakona protiv diskriminacije u skladu sa relevantnim evropskim standardima;

– Unapređenje procedure registracije crkava i religijskih zajednica, unapređenje komunikacije sa religijskim zajednicama i pružanje garancija slobode religije i veroispovesti;

– Potpisivanje i ratifikacija Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji teritorijalnih zajednica ili vlasti, ratifikovanje Evropske socijalne povelje (revidirane), kao i preostalih, prethodno potpisanih konvencija Saveta Evrope.

Dokument se nalazi na: http://www.coe.org.yu/uploads/news/srb/kancelarija-saveta-evrope-u-beogradu/srbija-drugi-izve-taj-o-ostvarenom-napretku-novembar-2006-jun-2007/SG-INF–2007-5-Serbia-2nd-Monitoring-Report-SRPSKI1.doc (na srpskom)

Advertisements