Beograd, 29 oktobar 2007 – U Beogradu se održava Konferencija o rešavanju problema Roma izbeglica, raseljenih i povratnika na Balkanu.

Od 207.000 raseljenih sa Kosova koji žive u Srbiji 23.000 su Romi, izjavila je članica delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Donka Banović. Otvarajući međunarodni skup “Konferencija o trajnom rešavanju problema Roma izbeglica, raseljenih lica i povratnika na Balkanu”, Banovićeva je navela da se smatra da je broj raseljenih Roma još veći.

Prema njenim rečima, većina Roma nije registrovana jer ne poseduje lične karte. “Položaj interno raseljenih Roma je dodatno komplikovan jer neki od njih nisu imali lična dokumenta ni dok su živeli na Kosovu”, kazala je Banovićeva i dodala da najveći deo romske populacije živi u siromaštvu.

“Stopa nezaposlenosti kod Roma je tri puta veća od republičke stope nezaposlenosti. Oko 47 odsto Roma koji su radno sposobni nemaju završenu osnovnu školu”, kazala je ona.

Prema njenim rečima, veliki izazov za Srbiju će narednih godina predstavljati povratak velikog broja državljana Srbije kojima je odbijen zahtev za azil u zemljama zapadne Evrope ili im je ukinuta privremena humanitarna zaštita zbog prestanka ratnih sukoba.

“Povratak je već počeo preuzimanjem obaveza koje proizalaze iz Sporazuma o readmisiji, koji je Srbija potpisala sa evropskim zemljama i EU. Nažalost, ne postoje precizni podaci o strukturi i broju povratnika. Prema nekim procenama, iz zemalja zapadne Evrope biće vraćeno između 50.000 i 100.000 uglavnom Roma”, navela je Banovićeva.
Život u siromaštvu
Direktor Službe za ljudska i manjinska prava Petar Lađević kazao je da problem Roma istovremeno regionalno, nacionalno i evropsko pitanje.

“Rešavanje problema se mora koordinirati na sva tri nivoa kako bi problem bio uspešno rešen. Potrebno je razmeniti mišljenje šta je zajedničko za sve zemlje Balkana kada je reč o izbeglicama, licima koji podležu readmisiji i interno raseljena lica”, rekao je Lađević.

Majkl Vilan iz Evropskog komiteta za migracije preporučio je mnoge mere kako bi se migranti integrisali u zemljama domaćinima.

“Treba da postoji jedna odlučna akcija kojom treba da se obezbedi prava jednakost šansi i efikasne mere za borbu protiv rasizma i ksenofobije. Takođe je potrebno da migranti što je više moguće učestvuju u životu zemlje domaćina, kao i da postoji otvorenost prema njihovoj kulturi i običajima”, rekao je Vilan.

Direktor Generalnog direktorata za socijalnu koheziju Saveta Evrope Aleksandar Vladićenko je najavio da će 8. i 9. novembra biti održana sednica Odbora eksperata Saveta Evrope, na kojoj će biti ažurirano mišljenje o položaju Roma na Kosovu iz 2005. godine i 2003. godine.

“Ta sednica treba da dovede do izrade nove političke preporuke koja se tiče Roma, izbeglica i interno raseljenih lica, a koja će biti na dnevnom redu sednice Saveta ministara SE početkom 2008. godine”, kaže on.

“One mogu da posluže kao smernice za region. Za izradu strategija i akcionih planova koji se odnose na Rome”, kazao je Vladićenko. On je ukazao da su Romi najugroženija populacija u Evropi.

Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Domu Narodne skupštine Srbije učestvuju poslanici Skupštine Srbije, predstavnici Saveta Evrope, UNHCR-a, misije OEBS i nevladinih organizacija.

Izvor: B92

Advertisements